2017 – Secció C – Poesies finalistes

“Aguardant” de Anna Maria Demartis
“Al temps que no tè mesura” de Enzo Sogos
“Camí de Vallverd” de Enzo Sogos
“El dia que trobaràs el coratge” de Carmelo Caria
“Les flors del meu jardí” de Carmelo Caria
“Lo cant de la llavor” de Antonio Canu
“Lo ressó dels pampols” de Anna Cinzia Paolucci
“Los passos perduts de la Gran Primera (1914/18)” de Massimiliano Fois
“Ulls que aguarden” de Antonello Colledanchise
“Viviu meus versos” de Antoni Canu