Bando de la XXXIV edició

L’Obra Cultural de l’Alguer organitza la XXXIV edició del premi de poesia i prosa “Rafael Sari” en català de l’Alguer i per tots los països de llengua catalana.

REGOLAMENT

 • Los premis són dividits en tres seccions:
  A – Per alumnes o classes de les escoles de l’Alguer
  B – Per autors en llengua catalana
  C – Per autors en la variant algueresa
 • Poesia
  Cada autor pot participar amb una o dues composicions inèdites (màxim 30 versos cada una), en 8 còpies escrites o fotocopiades.
 • Prosa
  Cada autor pot participar amb rondalles, contes o qualsevol recerca amb tema llibre. Les obres no tenen d’ésser llongues més de 5 fulls.

Los participants a la secció A poden enviar obres en poesia, prosa o qualsevol treball en la variant algueresa i tenen de comunicar l’Institut i la classe.

Los participants a la secció B poden enviar obres en poesia o prosa en les altres variants de la llengua catalana.

Los participants a la secció C poden enviar obres en poesia o prosa en la variant algueresa.

Les obres no tenen d’ésser firmades i l’autor posarà les propies generalitats (nom, cognom, endiriç i eventual número de telèfon) a dins de una busta, tenint cura d’especificar la secció a la qual participa.

 • PREMIS

Secció A
Escola Elementar 1ª class.: € 150, targa i diploma
Escola Mitjana 1ª class.: € 150, targa i diploma
Institut superior 1ª class.: € 150, targa i diploma

La comissió se reserva lo dret de assignar ulteriors premis a les escoles que participen.

Secció B: Poesia i prosa
1ª classificada: Targa i diploma
2ª classificada: Targa i diploma
3ª classificada: Targa i diploma

Secció C: Poesia
1ª classificada: € 150 i diploma
2ª classificada: € 100 i diploma
3ª classificada: € 50 i diploma

Secció C: Prosa
1ª classificada: Targa i diploma
2ª classificada: Targa i diploma
3ª classificada: Targa i diploma

La comissió se reserva lo dret de no assignar lo premi si lo número dels participants sigui considerat no suficient o la qualitat de les obres no adequada. La comissió pot assignar un premi especial a obres que considera de particular interès.

 • Lo premi de la Secció A (Escoles Elementars) és dedicat a la mestra Vera Paolini Sari.
 • Les poesies i les proses, també aquelles no premiades, resten de propietat de l’OBRA CULTURAL que se reserva lo dret de difusió per televisió, ràdio i estampa.
 • La cerimònia pública de la premiació se farà lo 29 de setembre 2017, en ocasió de les festes de Sant Miquel, patró de l’Alguer.
 • La participació al premi implica l’acceptació de totes les condicions presents.

Les obres tenen de arribar entre lo 31 de juliol 2017 a

OBRA CULTURAL DE L’ALGUER
Carrer P.R. Arduino, 44
07041 L’ALGUER
Tel. 079.977.228
www.obracultural.cat – info@obracultural.cat