Bando de la XXXVI edició

L’Obra Cultural de l’Alguer organitza la XXXVI edició del premi de poesia i prosa “Rafael Sari” en català de l’Alguer i per tots los països de llengua catalana.

REGOLAMENT

Los premis són dividits en tres seccions:
A             –              Per alumnes o classes de les escoles de l’Alguer
B             –              Per autors en llengua catalana
C             –              Per autors en la variant algueresa

Poesia
Cada autor pot participar amb una o dues composicions inèdites (màxim 30 versos cada una), en 8 còpies escrites o fotocopiades.

Prosa
Cada autor pot participar amb rondalles, contes o qualsevol recerca amb tema llibre. L’extensió màxima  de les obres és de 10.000 caràcters.

Los participants a la secció A poden enviar obres en poesia, prosa o qualsevol treball en la variant algueresa i tenen de comunicar l’Institut i la classe.

Los participants a la secció B poden enviar obres en poesia o prosa en les altres variants de la llengua catalana.

Los participants a la secció C poden enviar obres en poesia o prosa en la variant algueresa.

Les obres no tenen d’ésser firmades i l’autor posarà les propies generalitats (nom, cognom, endiriç i eventual número de telèfon) a dins de una busta, tenint cura d’especificar la secció a la qual participa.

PREMIS

Secció A
Escola Elementar             1ª class.:              € 100 i diploma
Escola Mitjana                  1ª class.:              € 100 i diploma
Institut superior              1ª class.:              € 100 i diploma
La comissió se reserva lo dret de assignar ulteriors premis a les escoles que participen.

Secció B:              Poesia i prosa
1ª classificada: diploma
2ª classificada: diploma
3ª classificada: diploma

Secció C:              Poesia
1ª classificada: € 100 i diploma
2ª classificada: €  75 i diploma
3ª classificada: €  50   i diploma

Secció C:              Prosa
1ª classificada: diploma
2ª classificada: diploma
3ª classificada: diploma

La comissió se reserva lo dret de no assignar lo premi si lo número dels participants sigui considerat no suficient o la qualitat de les obres no adequada. La comissió pot assignar un premi especial a obres que considera de particular interès.

Lo premi de la Secció A (Escoles Elementars) és dedicat a la mestra Vera Paolini Sari.

Les poesies i les proses, també aquelles no premiades, resten de propietat de l’Obra Cultural de l’Alguer que se reserva lo dret de difusió per televisió, ràdio i estampa.

La cerimònia pública de la premiació se farà lo 29 de setembre 2019, en ocasió de les festes de Sant Miquel, patró de l’Alguer.

La participació al premi implica l’acceptació de totes les condicions presents.

Les obres tenen de arribar entre lo 31 de juliol 2019 a
OBRA CULTURAL DE L’ALGUER
Carrer P.R. Arduino, 44
07041 L’ALGUER