LES POESIES DEL PREMI SARI 2017

AMICIZIA

 

A com l’amor que prov per una persona

M com una ma acostat de la tua

I com l’infancia passada amb un companyó

C com los carinyos que donas a la tua millor amiga

I com estar amb un tou cosí

Z com la sucaraque sés per a mi

I com los regalos que te vull fer

A com l’afet que amag al pit

 

 

Vanessa Soggiu   V D